kraanvogelachtigen en rallen

klein waterhoen
knobbelmeerkoet
knobbelmeerkoet
kroonkraanvogel
meerkoet
meerkoet
meerkoet
meerkoeten
waterhoen
waterhoentje
waterral
waterral
waterral
waterral (Chromatic Awards 2023, Wildlife , eervolle vermelding)
waterral en dodaars
waterral op ijs