2023

blauwborst
blauwe reiger
blauwe reiger
burlend edelhert
burlend edelhert
dodaars
dodaars (Chromatic Awards 2023, Wildlife 2e prijs)
edelhert met hinde
grauwe franjepoot
heggenmus
ijsvogel
ijsvogel
ijsvogel
kluut
kokmeeuwen, juveniel
kokmeeuwen, juveniel
paardenbijter (libel)
sprinkhaanzanger
vinken
visarend