2020

appelvink
bonte vliegenvanger
gekraagde roodstaart
geoorde fuut
grauwe vliegenvanger
Grote gele kwikstaart
konijn
kuifeend
lynx
merel
rngslang
roodborsttapuit
roodborsttapuit
spreeuw
spreeuw (met juveniel)
spreeuwen
visarend
visarend
zwartkop
zwartkop