2019-06 Kalmthout

Heggenmus, Kalmthout
ISO1100 400mm f/4.0 1/400
Heggenmus, Kalmthout
ISO280 400mm f/4.0 1/640
Heggenmus, Kalmthout
ISO280 600mm f/4.0 1/400
Heggenmus, Kalmthout
ISO250 260mm f/4.0 1/800
Heggenmus, Kalmthout
ISO450 600mm f/4.0 1/640
Merel, Kalmthout
ISO900 400mm f/4.0 1/640