Vogels

Duikers futen alken

Eenden ganzen zwanen

Meeuwen sterns jagers

Roofvogels

Pelikaanachtigen

Scharrelaarvogels

Spechten

Steltlopers

Zangvogels

Zwaluwen gierzwaluwen

Andere vogel-orden