Overige vogels

Roodborst
Roodborst
Aalscholver met snoek
Groene specht (juveniel)
Scharrelaar
Witte kwikstaart
Hop
Zwartkop