2019-01 Sweikhuizen

Eekhoorn ISO450  600mm  f/4.0  1/200 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, eekhoorn Boomklever ISO1400  400mm  f/4.0  1/250 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, boomklever, dieren, vogel, vogels Koolmees ISO900  600mm  f/4.0  1/250 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, koolmees, vogel, vogels Buizerd ISO560  600mm  f/4.0  1/250 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen
Grote bonte specht ISO160  400mm  f/4.0  1/320 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, grote bonte specht, vogel, vogels Gaai ISO500  400mm  f/4.0  1/320 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, gaai, vogel, vogels Pimpelmees ISO1000  400mm  f/4.0  1/320 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, pimpelmees, vogel, vogels DSC1890-bewerkt : Limburg, Nederland, Sweikhuizen
Koolmees ISO560  400mm  f/4.0  1/320 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, koolmees, vogel, vogels Glanskopmees ISO1000  400mm  f/4.0  1/320 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, glanskopmees, vogel, vogels DSC1876-bewerkt : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, boomkruiper, dieren, vogel, vogels Glanskopmees ISO1250  400mm  f/4.,0  1/320 : Limburg, Nederland, Sweikhuizen, dieren, glanskopmees, vogel, vogels
DSC1857-bewerkt : Limburg, Nederland, Sweikhuizen